Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14
Bastard - Đứa Con Của Quỷ Chap 13 - Next Chap 14

Bình Luận (25)
Siêu black
Siêu blackThành Viên 3 Ngày Trước
Truyện rất hay . Cốt truyện lôi cuốn dẫn ta đến cái kết khá bất ngờ , kết có phần đen tối nhưng cuối cùng cũng hướng ta đến ánh mặt trời , qua đó đề cao lòng bao dung và quan trọng là làm gì cũng phải biết " tha thứ ".
Trả lời
Nguyen thanh
Nguyen thanhẨn Danh 14 Ngày Trước
Xin một chuyện hay như vầy nữa
Trả lời
Hung le
Hung leẨn Danh 21 Ngày Trước
Ừ thì pikachu :) Hợp lý vãi linh hồn
Trả lời
No name
No nameẨn Danh 24 Ngày Trước
end có ý nghĩa và cảm động truyện cũng có những tình tiết rất là "high iq" best manhwa
Trả lời
Hoàng Lộc
Hoàng LộcẨn Danh 24 Ngày Trước
hay
Trả lời
Mg
MgThành Viên 1 Tháng Trước
nét vẽ truyện y trang nét vẽ bên truyện sweet home >.
Trả lời
Woohyun
WoohyunThành Viên 1 Tháng Trước
Mg chung tác giả th l
Trả lời
Nguyễn Thịnh
Nguyễn ThịnhThành Viên 2 Tháng Trước
đoạn cuối là mẹ nó ak
Trả lời
Triều Tân
Triều TânThành Viên 2 Tháng Trước
Hay cực . Diễn biến chuyện ko ngờ luôn . Khúc cuối cũng thấy tội tội cho ông ba
Trả lời
No name
No nameẨn Danh 24 Ngày Trước
Triều Tân 1 người cha sát nhân nhưng bị hiểu lầm , 1 người cha tuy hơi nhẫn tâm nhưng vẫn khoan tâm đến con của mình . sau cùng thì ông này cũng ko hẳn là 1 người xấu .
Trả lời