Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190
Black Clover Chap 189 - Next Chap 190

Bình Luận (8892)
Gay
GayThành Viên 8 Giờ Trước
Thì ra mặt của con đoàn trưởng ngáy ngủ XINH VL, ỰC ỰC
Trả lời
Mi Ruby
Mi RubyThành Viên 8 Giờ Trước
Asta đã có sơ nên cho Nozel vào friendzone :))))
Trả lời
Nero
NeroẨn Danh 20 Giờ Trước
Đ cm friendzone, Asta não chos này :)) cười ỉa
Trả lời
Võ Vũ Khoan
Võ Vũ KhoanẨn Danh 20 Giờ Trước
Hãy lắm asta, friendzone cmn rồi, mà nói vậy là Noelle thích nó hả
Trả lời
lune-sama
lune-samaẨn Danh 9 Giờ Trước
Võ Vũ Khoan có thể but, stop,
whaaaaaaaaaatttttttttt are you saying
Trả lời
vô danh
vô danhẨn Danh 22 Giờ Trước
cảm ơn nhóm dịch....
Trả lời
Q
QẨn Danh 23 Giờ Trước
Thứ 4 vạn thank bạn kia
Trả lời
Q
QẨn Danh 23 Giờ Trước
Thưs 3
Trả lời
Asstar
AsstarẨn Danh 23 Giờ Trước
Sau Astar với nolle cầm tay nhau đánh boss ma thần trên mặt trăng
Trả lời
soyya
soyyaThành Viên 22 Giờ Trước
Asstar cà khịa hay đấy
Trả lời