Đang tải...
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229
Black Clover Chap 228 - Next Chap 229

Bình Luận (10161)
Zoro
ZoroẨn Danh 1 Giờ Trước
Thấy tui nó bảo đọc tên Megicula là chết mà bà của thằng Gordon đọc tên ( Mà lại rất to ) lại ko bị gì là sao?
Trả lời
Zoro
ZoroẨn Danh 2 Giờ Trước
Ko biết MPV đời đầu sống lâu thêm tí rồi bị phong ấn OP cỡ nào nhể
Trả lời
Asuka Ako
Asuka AkoẨn Danh 19 Giờ Trước
ấu mài
time skip r
Trả lời
meliodas
meliodasẨn Danh 19 Giờ Trước
đi *a thực sự rất quan trọng mọi người hiểu hong :)))
Trả lời
meliodas
meliodasẨn Danh 19 Giờ Trước
đi *a thực sự rất quan trọng mọi người hiểu hong :)))
Trả lời
đoán xem
đoán xemẨn Danh 21 Giờ Trước
tập 109 trên phim là cháp bao nhiêu vậy mọi người
Trả lời
Tứng
TứngẨn Danh 15 Giờ Trước
đoán xem Tầm 181
Trả lời
Quân
QuânẨn Danh 1 Ngày Trước
Time skip
Trả lời
ss
ssẨn Danh 1 Ngày Trước
sau phát time skip chúng mày sẽ mất khoảng chục chap để xem chúng nó hồi tưởng :))
Trả lời
aya
ayaẨn Danh 1 Ngày Trước
ss ầu siệt ;-;
Trả lời