Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87
Black Clover Chap 86 - Next Chap 87

Bình Luận (9451)
tt
ttẨn Danh 13 Giờ Trước
thủy tinh linh ak
Trả lời
Ẩn danh
Ẩn danhẨn Danh 13 Giờ Trước
tt Chắc vậy quá, đã có phong và hỏa tinh linh vậy thì tới thủy với thổ
Trả lời
Ẩn danh
Ẩn danhẨn Danh 13 Giờ Trước
Ẩn danh Chắc vậy
Trả lời
No Name
No NameẨn Danh 4 Giờ Trước
tt Tôi thấy giống sơ lily đúng hơn hay sao nhìn quen quen lắm
Trả lời
A
AẨn Danh 20 Giờ Trước
Có khi nào 4 tinh linh nguyên tố tương đương với 4 ma thần ở 4 vương quốc và thằng Asta là dị biến khi là ma thần thứ 5 không? :v ~
Trả lời
vãi lone
vãi loneẨn Danh 14 Giờ Trước
A đôi khi là thật ak :))
Trả lời
Kiên Mêkikutô
Kiên MêkikutôThành Viên 22 Giờ Trước
https://v99.win/?pc=g_gmd|11213939&p=eyJkZXZpY2UiOiI5ODUzNzlBMy1FQkZELTQ3NkYtOEI5MC04MURGNDYyRDkwNzciLCJjbmFtZSI6Imlvc193ZWJzaXRlIiwiaWQiOjExMjEzOTM5fQ%3D%3D
Trả lời
Haibara Ai
Haibara AiẨn Danh 24 Giờ Trước
Bà công chúa là ma thần luôn à?? Vụ này căng
Trả lời
Người đọc
Người đọcẨn Danh 1 Ngày Trước
chap bn asta có phép vậy mn
Trả lời
Rep
RepẨn Danh 1 Ngày Trước
Người đọc Phép gì
Trả lời