Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257
Boku No Hero Academia Chap 256 - Next Chap 257

Bình Luận (5501)
s
sẨn Danh 1 Giờ Trước
năng lực tiếp theo deku cần học là fload
Trả lời
Tên không có
Tên không cóẨn Danh 3 Giờ Trước
Izuku có sức mạnh mới là chap bao nhiêu vậy
Trả lời
HH
HHẨn Danh 3 Giờ Trước
Cho hỏi trang truyện qq có phải trang ăn cắp không ạ? Nhiều người bảo ăn cắp , không biết truyện này là dịch từ truyện qq hay trang nào khác ?
Trả lời
noname
nonameẨn Danh 3 Giờ Trước
HH Trước khi bảo ăn cắp thì phải hiểu nghĩa từ reup là gì đã ! Nếu họ tẩy xóa bản dịch của nhóm khác rồi thay bằng tên của mình mới là ăn cắp , còn giữ nguyên credit , up trong trang bản thân thì gọi là reup . Kiểu như QQ up One piece của 3t thì bên 3t up Mha của QQ đôi bên cùng có lợi.
Boku no Hero được nhóm QQ dịch .
Trả lời
lll
lllThành Viên 3 Giờ Trước
noname hợp lí bạn êyy
Trả lời
lllll
lllllẨn Danh 4 Giờ Trước
dc v
Trả lời
Yes
YesẨn Danh 4 Giờ Trước
"Anh hùng đã tan biến?"
Tác giả có ý gì đây????
Trả lời
hidan
hidanThành Viên 5 Giờ Trước
Deku sắp tới bay đk thì bá vl. oiiii.
Trả lời
No Name
No NameẨn Danh 6 Giờ Trước
cái ông bác sĩ đó.... có khi nào???!
Trả lời
Lê Nguyễn Huỳnh
Lê Nguyễn HuỳnhThành Viên 8 Giờ Trước
Chap mới sắp có biến lớn :)))
Trả lời