Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4
Boku No Hero Academia Chap 3 - Next Chap 4

Bình Luận (3487)
Hmmm
HmmmẨn Danh 1 Giờ Trước
Quirk mẹ main: thuỷ triều
Xả nước mắt vô tận :)))
Trả lời
Hmmm
HmmmẨn Danh 1 Giờ Trước
Quirk mẹ main: thuỷ triều
Xả nước mắt vô tận :)))
Trả lời
D
DẨn Danh 1 Giờ Trước
Chắc All might sắp chết r
Trả lời
Corazon
CorazonẨn Danh 2 Giờ Trước
Press F to pay respect to Nintendo plz
Trả lời
g
gẨn Danh 9 Giờ Trước
Chừng nào có tiếp dị
Trả lời
fan anime
fan animeẨn Danh 9 Giờ Trước
t chỉ muốn mấy nv nữ trg lớp ddc buff lên tí chứ thiên vị vc
Trả lời
akew
akewẨn Danh 10 Giờ Trước
mẹ main mà die thì ko bt như nào :))
Trả lời
Kiryu Sento
Kiryu SentoThành Viên 23 Giờ Trước
Mang theo 3 thằng phá hoại này là quyết định sai lầm của No.1, đặc biệt là bakugo =))
Trả lời
PTKar
PTKarThành Viên 23 Giờ Trước
Kiryu Sento 3 Thằng Bá và Mạnh Bật Nhất Học Viện mà Sai lầm gì 3 Thằng này Ăn Ý với nhau thì Ai chơi lại
Bakugo nhìn Nóng Vậy nó Hành Động Trong Chiến Đấu Thuộc Hàng TOP đấy
Deku thì Khỏi Nói rồi Toàn Diện Nhất có điều Kỹ Năng Chiến Đấu và Kiểm Soát Sức mạnh còn chưa Hoàn Thiện
Todoroki Bá Thật có Điều Cá Nhân Quá
Trả lời
Ngkffk
NgkffkẨn Danh 11 Giờ Trước
PTKar Deku như naruto vậy đấy cuối game full đồ thì xác định
Trả lời