Đang tải...
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39
Chainsaw-Man Chap 38 - Next Chap 39

Bình Luận (194)
Rose Blake
Rose BlakeThành Viên 18 Ngày Trước
T có nên tin con reze nó có ý đồ giết denji k đây. :) t vẫn cực thích mikami hơn cơ
Trả lời
bozo bozo
bozo bozoThành Viên 17 Ngày Trước
Rose Blake Power best grill bạn à
Trả lời
hóng
hóngThành Viên 18 Ngày Trước
sao mấy con quỷ cứ tìm tim con quỷ cưa ae nhỉ
Trả lời
Saberken
SaberkenẨn Danh 18 Ngày Trước
hóng Có giả thuyết là con quỷ cưa hồi trước rất mạnh và mấy con quỷ đó cực sợ nên mới tìm cách để ăn con quỷ cưa để gia tăng sức mạnh... Đó là giả thuyết của mình , xin các bạn đừng ném đá. Xin cảm ơn
Trả lời
Crab
CrabẨn Danh 21 Ngày Trước
Spoil: Con Reze là quỷ bomb bạn của quỷ súng
Trả lời
N GL
N GLThành Viên 18 Ngày Trước
Crab Ko bt quỷ bom mà bn nói có ngầu như quỷ cưa của main ko
Trả lời
Nue
NueẨn Danh 26 Ngày Trước
Thằng main chả “lớn” được tí nào :)))))
Trả lời
Phạm Nam
Phạm NamThành Viên 29 Ngày Trước
Chaper 40: Tao có trái tim, còn mày có gì =))
Trả lời
Nah
NahẨn Danh 28 Ngày Trước
Phạm Nam Hơ, t có súng thịt
Trả lời
Tiêu
TiêuẨn Danh 26 Ngày Trước
Phạm Nam Tao có tam giác quỷ, hơ hơ
Trả lời