Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61
Chim Lửa Chap 60 - Next Chap 61

Bình Luận (8)
Thần Hủy Diệt
Thần Hủy DiệtẨn Danh 1 Tháng Trước
hài đả là bất tử thì làm đéo gì già đc
Trả lời
Than Rua
Than RuaẨn Danh 1 Tháng Trước
Thần Hủy Diệt Chim lửa cùng già đi đó nhưng nó lại tái sinh thành chim non
Trả lời
H
HThành Viên 1 Tháng Trước
Thần Hủy Diệt nó không bất tử, theo như t biết thì khi chim già thì nó tự thiêu rồi biến lại thành chim non, gọi là luân hồi vô tận
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 3 Tháng Trước
Hm
Trả lời
Dx
DxẨn Danh 4 Tháng Trước
Truyện dell j v
Trả lời
Hit
HitẨn Danh 4 Tháng Trước
Đọc bộ này từ nhỏ mà không có trên mạng để đọc online
Trả lời
Hit
HitẨn Danh 4 Tháng Trước
Đọc bộ này từ nhỏ mà không có trên mạng để đọc online
Trả lời
Hit
HitẨn Danh 4 Tháng Trước
Hay quá. Mong bộ truyện k bị drop
Trả lời