Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 - Next Chap 167

Bình Luận (28)
koro sushine
koro sushineThành Viên 1 Tháng Trước
Hm
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 1 Tháng Trước
Hm
Trả lời
khá bảnh
khá bảnhẨn Danh 1 Tháng Trước
main yếu sinh lí vl
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 1 Tháng Trước
Hkm
Trả lời
Odin
OdinẨn Danh 1 Tháng Trước
Main đéo gì vừa ra là ngậm đầy hành
Trả lời
Kazuki
KazukiẨn Danh 1 Tháng Trước
Đang truyện nọ nhảy qua chuyện khác là sao..
Trả lời
hắcbạchvôthường
hắcbạchvôthườngThành Viên 1 Tháng Trước
nhầm truyện kìa trời ơi @@
Trả lời
Van Duong
Van DuongThành Viên 1 Tháng Trước
ahihi
Trả lời
Dung Dungkute
Dung DungkuteThành Viên 1 Tháng Trước


24 what
Trả lời
WhitYouHaveFun
WhitYouHaveFunẨn Danh 4 Tháng Trước
Ô cái bạn "Fuck you" kia con tóc nâu đúng là ny của main mà sao kiểu như ôg đéo đọc vậy mà sủa ? Ko thấy cái lúc con tóc nâu mất quyển sách nó già rồi nó nhớ lại kiếp trc với thằng main đó à đúng kiểu chưa đọc mà sủa hay sao ấy ...!
Trả lời