Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 184 - Next Chap 185
Bình Luận (161)
Liêm
LiêmẨn Danh 15 Ngày Trước
Còn truyện nào cùng tác giả ngoài yêu thần ký ko mng?
Trả lời
Koro Sushine
Koro SushineThành Viên 16 Ngày Trước
Hm
Trả lời
liz
lizẨn Danh 24 Ngày Trước
hình vẽ xấu vãi liz mắt trai như mắt gái ý
Trả lời
cc
ccẨn Danh 24 Ngày Trước
dell hiểu j cả vì dell hiểu j nên mị cảm thấy mệt mỏi khi đọc truyện này
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 24 Ngày Trước
hmm
Trả lời
J
JẨn Danh 27 Ngày Trước
Cốt truyện trôi quá nhanh
Trả lời
Zd
ZdẨn Danh 1 Tháng Trước
Vợ : Bệ Linh ---- Đạm Đài Lăng ---- A Ly ---- Diệp Nữu ( Diệp Nhu )

HỆ THỐNG TU LUYỆN :
+Huyền Khí :
Cấp 1 -----> Cấp 10 (mỗi cấp : sơ -- trung -- đỉnh phong)
+Tôn Cấp :
1-Địa Tôn ( Địa Sư ) : sơ -- trung -- đỉnh phong
2-Thiên Tôn ( Thiên Sư ): sơ -- trung -- đỉnh phong
3-Huyền Tôn ( Huyền Sư ) : sơ -- trung -- đỉnh phong
4-Thần Tôn ( Yêu Vương ) : sơ -- trung -- đỉnh phong
+Vô Cực Cảnh ( Thái Thượng Cảnh ):
1-Vô Thủy : Nhất Trọng ------> Thập Trọng
2-Linh Vọng : Nhất Trọng ------> Thập Trọng
3-Thần Hải : Nhất Trọng ------> Thập Trọng
4-Thần Huyền : Nhất Trọng ------> Thập Trọng
5-Đạo Huyền : Nhất Trọng ------> Thập Trọng
6-Chiến Hoàng : Nhất Trọng ------> Thập Trọng
7-Thị Thần : Nhất Trọng ------> Thập Trọng
8-Tinh Chủ (Thứ Thần) : Hạ Vị --- Trung Vị --- Cao VỊ --- Thiên Vị --- Đỉnh Phong
+Thần Cảnh
1-Vực Thần : Hạ Vị --- Trung Vị --- Cao VỊ --- Thiên Vị --- Đỉnh Phong
2-Giới Thần : Hạ Vị --- Trung Vị --- Cao VỊ --- Thiên Vị --- Đỉnh Phong
3-Hư Không Thần : Hạ Vị --- Trung Vị --- Cao VỊ --- Thiên Vị --- Đỉnh Phong
4-Vũ Trụ Thần : Hạ Vị --- Trung Vị --- Cao VỊ --- Thiên Vị --- Đỉnh Phong
5-Tổ Thần
Trả lời
genos
genosẨn Danh 1 Tháng Trước
Zd hay lắm bạn ơi
Trả lời
Xuân Mạnh
Xuân MạnhThành Viên 1 Tháng Trước
đọc chưa sướng đã hết , má
Trả lời
koro rác sushine
koro rác sushineẨn Danh 1 Tháng Trước
rác
Trả lời