Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Action, Fantasy, Manhua

Lượt xem: 91,267

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Nguồn: goccay.vn

Đánh giá: 0

Nội Dung Đại Chúa Tể:

Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể. Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

Loading...

Danh sách chương

16/07/2018

15/07/2018

13/07/2018

09/07/2018

05/07/2018

11/04/2018

04/08/2017

01/08/2017

27/05/2017

15/05/2017

26/04/2017

13/04/2017

28/03/2017

13/03/2017

28/02/2017

11/02/2017

06/01/2017

27/12/2016

09/12/2016

25/11/2016

Chú Ý: Hãy đọc quy định bình luận để tránh bị cấm bình luận.