Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143
Đại Kiếm Thần Chap 142 - Next Chap 143

Bình Luận (140)
Đồng Poppa
Đồng PoppaThành Viên 8 Giờ Trước
Xin phép ad. Gửi raw cho ae đọc mấy chap bị thiếu.
https://m.ac.qq.com/comic/chapterList/id/629282
Trả lời
Koro sushine
Koro sushineThành Viên 1 Ngày Trước
Hay
Trả lời
Ting
TingẨn Danh 1 Ngày Trước
Cướp đồ thành công. HaHa.
Trả lời
Nguyễn Đức
Nguyễn ĐứcThành Viên 3 Ngày Trước
Chap 124+125 đâu ad ?
Đùa nhau ak.
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 3 Ngày Trước
Hay
Trả lời
Otaku
OtakuThành Viên 5 Ngày Trước
Trả lời
Quản lí
Quản líẨn Danh 5 Ngày Trước
122+124 đâu ad
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 5 Ngày Trước
Jm
Trả lời
tom con
tom conThành Viên 6 Ngày Trước
Chap 124 đâu ad
Trả lời
Tên hay lắm
Tên hay lắmẨn Danh 8 Ngày Trước
Mới chap đầu mà đã thế này rùi
Trả lời