Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153
Đại Kiếm Thần Chap 152 - Next Chap 153

Bình Luận (148)
Sayki
SaykiẨn Danh 7 Giờ Trước
Hể
Trả lời
Koro sushine
Koro sushineThành Viên 1 Ngày Trước
Hm
Trả lời
Ice Paper
Ice PaperThành Viên 1 Ngày Trước
vl sống thêm 3 chap nữa :)
Trả lời
Trần Quang An
Trần Quang AnThành Viên 1 Ngày Trước
Ice Paper Toàn v mà
Trả lời
Trần Quang An
Trần Quang AnThành Viên 1 Ngày Trước
Nhiều dữ
Trả lời
Junie
JunieThành Viên 13 Ngày Trước
Chap 74 9 tuổi clg zú to chà bá vậy?
Trả lời
Junie
JunieThành Viên 13 Ngày Trước
Newbie đây.
Chap 1 2 mà làm tới luôn thì khỏi lo bị cướp dâu rồi.
Trả lời
Ản Danh
Ản DanhẨn Danh 18 Ngày Trước
mé mới vô chap 1 thôi mà đã có cảnh ấy vl thế
Trả lời
Đồng Poppa
Đồng PoppaThành Viên 27 Ngày Trước
Xin phép ad. Gửi raw cho ae đọc mấy chap bị thiếu.
https://m.ac.qq.com/comic/chapterList/id/629282
Trả lời
Koro sushine
Koro sushineThành Viên 29 Ngày Trước
Hay
Trả lời