Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600
Đảo Hải Tặc Chap 599 - Next Chap 600

Bình Luận (54306)
Gosu
GosuẨn Danh 1 Phút Trước
Z
Trả lời
Gosu
GosuẨn Danh 1 Phút Trước
Z
Trả lời
Gosu
GosuẨn Danh 1 Phút Trước
z
Trả lời
Lê
Ẩn Danh 7 Phút Trước
Thù oán gì thì thù oán, chỉ vì truyện tranh mà gây thù oán với bọn chê chửi one piece là không được, không biết không chấp nó à!
Trả lời
Lê
Ẩn Danh 9 Phút Trước
Cho tao hỏi
Tại sao có mấy thằng cố chấp mâý bọn chê-chửi one piece thế, mấy thằng OP & UY ấy, nó chửi không biết dừng, mà mấy trẻ trâu nó cứ cố chấp, đe dọa, kéo giang hồ chém thằng OP UY, sao ko để ý việc khác, mà vẫn để ý cái bình luận xem nó chửi rồi là mình chửi lại.
Trả lời
Lê
Ẩn Danh 9 Phút Trước
Cho tao hỏi
Tại sao có mấy thằng cố chấp mâý bọn chê-chửi one piece thế, mấy thằng OP & UY ấy, nó chửi không biết dừng, mà mấy trẻ trâu nó cứ cố chấp, đe dọa, kéo giang hồ chém thằng OP UY, sao ko để ý việc khác, mà vẫn để ý cái bình luận xem nó chửi rồi là mình chửi lại.
Trả lời
Lê
Ẩn Danh 10 Phút Trước
Cho tao hỏi
Tại sao có mấy thằng cố chấp mâý bọn chê-chửi one piece thế, mấy thằng OP & UY ấy, nó chửi không biết dừng, mà mấy trẻ trâu nó cứ cố chấp, đe dọa, kéo giang hồ chém thằng OP UY, sao ko để ý việc khác, mà vẫn để ý cái bình luận xem nó chửi rồi là mình chửi lại.
Trả lời
Phạm Văn Đứcc
Phạm Văn ĐứccẨn Danh 10 Giờ Trước
Mới đầu thấy kaido có vết sẹo to đùng trên ngực tưởng mihawk chém , giờ đọc mới biết oden bá ngang mihawk
Trả lời
thù kaido
thù kaidoẨn Danh 10 Giờ Trước
Trả lời
thù kaido
thù kaidoẨn Danh 10 Giờ Trước
thánh lù vui mọi lúc
Trả lời