Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89
Dị Giới Tam Tuyệt Chap 88 - Next Chap 89

Bình Luận (51)
theone
theoneẨn Danh 4 Ngày Trước
con rồng nay không giống giống của mấy truyện isekai khác bị main one hit nhỉ, trâu thế chơi một mình đi mạnh thế ai chơi
Trả lời
Rin
RinẨn Danh 18 Ngày Trước
Ra tiếp đi
Trả lời
Thanhduc
ThanhducThành Viên 1 Tháng Trước
Rồng đéo gì sống tận mười mấy chap
Trả lời
Ledat
LedatẨn Danh 2 Tháng Trước
Má con rồng trâu chó vc
Trả lời
thang
thangThành Viên 2 Tháng Trước
đánh với nhau nhiều thành nghiền thiếu nhau đéo thoải mái
Trả lời
Kk tiểu tử
Kk tiểu tửẨn Danh 3 Tháng Trước
2 thằng kia đã o phải ng mà con rồng còn khủng hơn có hồi phục siêu cấp khiên nanaseo giáp hơi thở rồng sức châu thế này vào mấy truyện mavuong ah quảy thì chắc vô địch
Trả lời
Phạm Công
Phạm CôngẨn Danh 3 Tháng Trước
thế này mới ra dáng con rồng chứ
Trả lời
Kkk
KkkẨn Danh 3 Tháng Trước
Chap cuối chấc kích hoạt cổng ông tác giả loạt vào và chấp mọi thể loại
Trả lời
Amon
AmonThành Viên 3 Tháng Trước
Khỏe vãi cả chưởng
Trả lời
Bím
BímẨn Danh 3 Tháng Trước
Rồng éo gì vậy mạnh hơn cả con boss trong fairy tail
Trả lời