Đang tải...
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39
Dị Nhân Quán Chap 38 - Next Chap 39

Bình Luận (122)
Nguyễn Long
Nguyễn LongThành Viên 1 Ngày Trước
T cần kiểm tra lại chức năng não bộ
Trả lời
Khổng Minh
Khổng MinhThành Viên 4 Ngày Trước
Trả lời
Giang Mai
Giang MaiThành Viên 20 Ngày Trước
wao
Trả lời
Vana Gloria
Vana GloriaThành Viên 26 Ngày Trước
Rốt cuộc thì...WTF không có chuyện gì đáng nói hơn là đoạn siết cổ à?
Trả lời
Ád
ÁdẨn Danh 1 Tháng Trước
Chắc do mình đọc quá nhiều conan rồi nên cảm giác mấy vụ này dễ đoán hơn bình thường
Trả lời
Chym Cút
Chym CútThành Viên 22 Ngày Trước
Ád Conan là “cover” lại từ truyện này mà @@
Trả lời
Ád
ÁdẨn Danh 1 Tháng Trước
Con bitch này chết là đáng
Trả lời
kamisama
kamisamaẨn Danh 1 Tháng Trước
Chap 62 đúng là 49 gặp 50, nhưng rốt cuộc lại đụng phải 51
Trả lời
Vana Gloria
Vana GloriaThành Viên 1 Tháng Trước
Chap 63 dự là thanh niên bị thịt (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
Trả lời
hoanglonghoab
hoanglonghoabThành Viên 1 Tháng Trước
cay
Trả lời