Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284
Dice Chap 283 - Next Chap 284

Bình Luận (423)
A
AẨn Danh 4 Giờ Trước
Chốt lại thì tác giả óc bò :) trong khi ngta đáng cố gắng tạo ra main bá đạo để thu hút người xem, thì đây lại cho tất cả mn cùng có sức mạnh,điều này khiến mn ngang nhau và truyện chẳng đáng để coi.
Trả lời
HTZ
HTZẨn Danh 5 Giờ Trước
còn chap nx ko nhỉ
Trả lời
Saitama
SaitamaThành Viên 6 Giờ Trước
https://newyear2020.moba.garena.vn/lucky?utm_medium=1&utm_source=IGshare
Trả lời
Saitama
SaitamaThành Viên 6 Giờ Trước
chap 124 sao dong tae che cu v
Trả lời
Z
ZẨn Danh 9 Giờ Trước
Time pause Gà hơn cái đồng hồ trong gakuen de jikan
Trả lời
Minh dz
Minh dzThành Viên 1 Ngày Trước
Ông main làm ăn chán quá
Trả lời
Atoshi Izuna
Atoshi IzunaThành Viên 1 Ngày Trước
Khúc Time Rewind giống Subaru Vs Stein Gate vl
Trả lời
Long
LongẨn Danh 1 Ngày Trước
Main óc bò
Trả lời
Atoshi Izuna
Atoshi IzunaThành Viên 1 Ngày Trước
Sao thấy thằng main phế khó chịu vê lờ ra nhỉ
Rõ Chán
Trả lời
Vô danh
Vô danhẨn Danh 1 Ngày Trước
Mn ơi cho hỏi main có bọ ntr ko vậy. Mới đọc chap 215
Trả lời