Đang tải...
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2
Dragon Ball Centuries Chap 1 - Next Chap 2

Bình Luận (4)
Xẻ thịt trâu
Xẻ thịt trâuThành Viên 1 Năm Trước
Có nhiều chi tiết hay ở đây: Arale có trong truyện này, Bulma là mẹ của Goku và cảm nhận đc khí, trong khi đó Krillin lại ko cảm nhận đc, Vegeta thik chơi pvz ???
Trả lời
Choi Dan
Choi DanThành Viên 11 Tháng Trước
NA NÍ BULMA LÀ MẸ CỦA GOKU VỐ LÝYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Trả lời
Xẻ thịt trâu
Xẻ thịt trâuThành Viên 1 Năm Trước
Ha ha hay đó ad. Mik sẽ đánh dấu truyện này.
Trả lời
KIDS ANIME
KIDS ANIMEThành Viên 1 Năm Trước
tiep de
Trả lời