Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20
Dungeon Seeker Chap 19 - Next Chap 20

Bình Luận (214)
BB
BBThành Viên 2 Ngày Trước
có phần tiếp theo không vậy mấy thánh :P
Trả lời
Char
CharẨn Danh 3 Ngày Trước
hay vvvv
Trả lời
Duya
DuyaẨn Danh 5 Ngày Trước
Ntr song màm trả thù hay vl
Trả lời
Duya
DuyaẨn Danh 5 Ngày Trước
Hết tuyệt vời
Trả lời
Vô danh
Vô danhẨn Danh 10 Ngày Trước
Hack não time :))
Trả lời
Atushi
AtushiẨn Danh 11 Ngày Trước
Chắc là hết cmnr rồi
Trả lời
Thefox
ThefoxẨn Danh 15 Ngày Trước
Vậy có 33 chapter, và hết? Hay vẫn còn nữa?
Trả lời
ShiroLK
ShiroLKẨn Danh 14 Ngày Trước
Thefox Hết r
Trả lời
EW
EWThành Viên 25 Ngày Trước
pần gần cuối sao đọc khó hiểu quá :v
Trả lời
Kailer Over
Kailer OverThành Viên 17 Ngày Trước
EW Phần cuối dễ hiểu luôn ấy! Sau mà bạn ko hiểu? Nó trải qua địa ngục con người bây giờ nó đi là Punisher. Một phần là để giải thoát những người tương lai sẽ bị những người đó hại, một phần là thỏa mãn chính mình khi giết những kẻ ác ôn.
Trả lời