Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10
Dungeon Seeker Chap 9 - Next Chap 10

Bình Luận (214)
BB
BBThành Viên 9 Giờ Trước
có phần tiếp theo không vậy mấy thánh :P
Trả lời
Char
CharẨn Danh 1 Ngày Trước
hay vvvv
Trả lời
Duya
DuyaẨn Danh 3 Ngày Trước
Ntr song màm trả thù hay vl
Trả lời
Duya
DuyaẨn Danh 3 Ngày Trước
Hết tuyệt vời
Trả lời
Vô danh
Vô danhẨn Danh 8 Ngày Trước
Hack não time :))
Trả lời
Atushi
AtushiẨn Danh 9 Ngày Trước
Chắc là hết cmnr rồi
Trả lời
Thefox
ThefoxẨn Danh 13 Ngày Trước
Vậy có 33 chapter, và hết? Hay vẫn còn nữa?
Trả lời
ShiroLK
ShiroLKẨn Danh 12 Ngày Trước
Thefox Hết r
Trả lời
EW
EWThành Viên 23 Ngày Trước
pần gần cuối sao đọc khó hiểu quá :v
Trả lời
Kailer Over
Kailer OverThành Viên 15 Ngày Trước
EW Phần cuối dễ hiểu luôn ấy! Sau mà bạn ko hiểu? Nó trải qua địa ngục con người bây giờ nó đi là Punisher. Một phần là để giải thoát những người tương lai sẽ bị những người đó hại, một phần là thỏa mãn chính mình khi giết những kẻ ác ôn.
Trả lời