Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2
Gantz :e Chap 1 - Next Chap 2

Bình Luận (12)
Tieuhuynhanhtuan
TieuhuynhanhtuanẨn Danh 9 Ngày Trước
Vải!
Trả lời
Chu Đại Hàn
Chu Đại HànẨn Danh 9 Ngày Trước
đỉnh
Trả lời
Viêm vú
Viêm vúẨn Danh 9 Ngày Trước
Trả lời
Tao tên đạt oke
Tao tên đạt okeThành Viên 9 Ngày Trước
Gantz reborn
Trả lời
Tao tên đạt oke
Tao tên đạt okeThành Viên 9 Ngày Trước
Cái củ l j vậy :)))
Trả lời
Chym Cút
Chym CútThành Viên 10 Ngày Trước
Đéo cần biết, cứ Gantz là theo dõi.
T nghĩ phần này là tiền thân của Gantz: G
Trùm cuối là Nurarihyon.
Trả lời
Pate
PateThành Viên 10 Ngày Trước
Lạ nha chẳng lẽ lại cầm súng bắn quái chăng :))
Trả lời
Hen Tai
Hen TaiThành Viên 10 Ngày Trước
thg kia nhin giong hyakymaru Vl
Trả lời
Miss cloud
Miss cloudẨn Danh 10 Ngày Trước
có j ngoài chém quỷ k :
Trả lời
Ngọc
NgọcẨn Danh 10 Ngày Trước
Thú vị :))))
Trả lời