Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6
Gate - Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri Chap 5 - Next Chap 6

Bình Luận (22)
Cụ Tokuda
Cụ TokudaThành Viên 13 Ngày Trước
Không quân chỉ cần 2->3 h, đối với bộ binh thì cần vài ngày để thôn tính cái đế quốc ngu học này
Trả lời
Godzilla
GodzillaẨn Danh 14 Ngày Trước
bắt đầu chap 86 trở lên là ngoài phần anime luôn rồi
Trả lời
lolicon
loliconẨn Danh 29 Ngày Trước
xin tên anime
Trả lời
Trần Anh Vũ
Trần Anh VũẨn Danh 28 Ngày Trước
lolicon Y hệt tên Manga
Trả lời
Phạm Thanh Phong
Phạm Thanh PhongThành Viên 1 Tháng Trước
Đồ Họa hôngg dc đẹp
Trả lời
hjgfjufg
hjgfjufgThành Viên 3 Tháng Trước
đang hy vọng anime ra càng sớm thì tốt
Trả lời
Hieu DzQuaDi
Hieu DzQuaDiThành Viên 3 Tháng Trước
hjgfjufg Anime ra rồi mà bạn ???
Trả lời
Hieu DzQuaDi
Hieu DzQuaDiThành Viên 3 Tháng Trước
hjgfjufg Anime ra rồi mà bạn ???
Trả lời
hjgfjufg
hjgfjufgThành Viên 3 Tháng Trước
Hieu DzQuaDi phần tiếp theo đó
Trả lời
nope
nopeẨn Danh 1 Tháng Trước
hjgfjufg kết kiểu này chỉ có nước hết phim :")
Trả lời