Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4
Genshin Impact Chap 3 - Next Chap 4

Bình Luận (9)
KunKun
KunKunThành Viên 1 Tháng Trước
Cái này game đt hay sao đó mọi người truyện cũng hay lắm
Trả lời
Tran Thi
Tran ThiThành Viên 1 Tháng Trước
cái này đc nè
đang hóng bên eng ra chap mới
với lại game sắp ra AE chuẩn bị quẩy nha =))
Trả lời
Spirit Grimoire
Spirit GrimoireThành Viên 3 Tháng Trước
Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Trả lời
Sakaki Hase
Sakaki HaseThành Viên 4 Tháng Trước
Cái này chuyển thể từ game phải ko các bác
Trả lời
anhtuanleyouhf
anhtuanleyouhfThành Viên 4 Tháng Trước
Sakaki Hase 2020 ms có game nhà
Trả lời
Spirit Grimoire
Spirit GrimoireThành Viên 4 Tháng Trước
Venti là gái hay trai zị ==
Trả lời
Trọng Đạt
Trọng ĐạtThành Viên 4 Tháng Trước
Spirit Grimoire là con trai
Trả lời
Spirit Grimoire
Spirit GrimoireThành Viên 4 Tháng Trước
Trọng Đạt Thất vọng v :v
Trả lời
Trọng Đạt
Trọng ĐạtThành Viên 4 Tháng Trước
Spirit Grimoire tôi bt
đọc bên eng thấy đầu cứ tg con gái
đến khi nó biến thân mới bt
Trả lời