Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14 Grand Blue Chap 13 - Next Chap 14
Bình Luận (562)
H
HẨn Danh 4 Ngày Trước
Chisa vs nanaka là 2 chj em ruột
Thế mà main gọi nanaka là chj chisa là em
K bt có p chj em ruột k
Trả lời
Ghótlàfanphimnày
GhótlàfanphimnàyThành Viên 6 Ngày Trước
Ra mau lên :
Trả lời
fan grand blue
fan grand blueẨn Danh 7 Ngày Trước
Ra đi :
Trả lời
Kindred XD
Kindred XDẨn Danh 8 Ngày Trước
mòn mỏi ghê :<<
Trả lời
fan anime
fan animeẨn Danh 11 Ngày Trước
ra nhanh đe ad gần 2 tháng ròi
Trả lời
Faa
FaaẨn Danh 13 Ngày Trước
Ra đi please
Trả lời
Xoạc
XoạcẨn Danh 15 Ngày Trước
Hơn tháng rồi chưa ra
Trả lời
vuhiep
vuhiepẨn Danh 16 Ngày Trước
đã đợi ở đây hơn 1 tháng!!!
Trả lời
Xun_not_sun
Xun_not_sunẨn Danh 17 Ngày Trước
Djtm3 lại 1 tháng rồi?
Trả lời
Xoạc
XoạcẨn Danh 18 Ngày Trước
Lâu vãi lòn
Trả lời