Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3
Hành Trình Tới Tâm Trái Đất Chap 2 - Next Chap 3

Bình Luận (11)
lol
lolẨn Danh 4 Ngày Trước
Trả lời
H
HẨn Danh 4 Ngày Trước
Hay
Trả lời
Alicia
AliciaẨn Danh 5 Ngày Trước
Uây bộ này là chuyển thể từ tiêu thuyết cùng tên nhỉ???
Trả lời
NoBrain
NoBrainẨn Danh 7 Ngày Trước
k biết có ai để ý không nhưng truyện này giống hệt tác phẩm hành trình vào tâm trái đất của jules verne. nếu tác giả k nói rõ là chuyển thể từ tiểu tiểu thuyết cùng tên thì rõ ràng là ăn cắp ý tưởng rồi
Trả lời
Vũ Đức
Vũ ĐứcThành Viên 6 Ngày Trước
NoBrain của jules verne là cuộc du hành vào lòng đất mà nhưng mặc dù đã đọc rồi như mình thấy cũng hơi giống thật nhưng cái này bạn phải ý kiến tác giả cơ chứ mình thì chỉ làm thôi :)
Trả lời
Darkin
DarkinẨn Danh 6 Ngày Trước
NoBrain Ở thumpnail manga có để tên tác giả Jules verne góc phải của hình nếu bạn k thấy
Trả lời
ntrboiz
ntrboizẨn Danh 4 Ngày Trước
Vũ Đức của ông ấy dịch theo tiếng pháp là hành trình vào tâm trái đất mà :v
Trả lời
Fantosio
FantosioẨn Danh 7 Ngày Trước
Hay vl day
Trả lời
thuan_rua
thuan_ruaẨn Danh 8 Ngày Trước
Trả lời
JIKIKA KANEKI
JIKIKA KANEKIThành Viên 8 Ngày Trước
.....
Trả lời