Hoa Phi Hoa

Hoa Phi Hoa

Tác giả: Mạn Họa Show

Thể loại: Manhua

Lượt xem: 22,128

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Đánh giá: 0

Nội Dung Hoa Phi Hoa:

Mạch truyện là kế hoạch do Hoàng Đế tạo dựng nên. Đây là một câu chuyện được phát triển dựa theo quá trình: ức hiếp và bị ức hiếp. Bối cảnh của “Hoa Phi Hoa” hoàn toàn là hư cấu, bởi vậy bất luận trong truyện xảy ra điều gì…

Loading...

Danh sách chương

03/05/2015

03/05/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Quản trị viên Like PAGE để tạo động lực cho nhóm dịch ra truyện nhanh hơn nhé.