Hồn Sư

Hồn Sư

Tác giả: Khanh Thiếu

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 0 18 1,419

Đại Huyền Đế Quốc yêu ma hoành hành, người dân agwjp nạn, Nguyệt Trần Sương là quí tộc đã suy sụp, một lòng cứu thế, làm một Hồn Sư, độc hành giữa loạn thế, số mạng sắp xếp gặp dượcDieejp Tầm và Cố Diễn, bắt đầu hành trình gian khổ oanh liệt...

Danh sách chương

12/02/2019
12/02/2019

Cùng thể loại

Bình Luận (0)