I Am A Hero In Osaka

I Am A Hero In Osaka

Tác giả: Hanazawa Kengo, Honda Yuuki

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Supernatural, Seinen

Lượt xem: 8,483

Lượt theo dõi: 2

Tình trạng: Hoàn Thành

Nội Dung I Am A Hero In Osaka:

1 trẻ trâu liệu có cân được cả thế giới?

Danh sách chương

11/09/2016

11/09/2016

11/09/2016

11/09/2016

11/09/2016

11/09/2016

11/09/2016

Quản trị viên Like PAGE để tạo động lực cho nhóm dịch ra truyện nhanh hơn nhé.