Đang tải...
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4
Jeager:√A Chap 3 - Next Chap 4

Bình Luận (66)
Địa mẹ cả xã
Địa mẹ cả xãẨn Danh 3 Tháng Trước
Trả lời
Địa mẹ cả xã
Địa mẹ cả xãẨn Danh 3 Tháng Trước
Tiếp đi
Trả lời
ENTYWITY
ENTYWITYẨn Danh 3 Tháng Trước
Địa mẹ cả xã Tiếp chứ
Trả lời
Đỗ Uy Nghi
Đỗ Uy NghiẨn Danh 3 Tháng Trước
Ko trả lời hả enty witty
Trả lời
Đỗ Uy Nghi
Đỗ Uy NghiẨn Danh 3 Tháng Trước
Đáng đón xem đây
Trả lời
Đỗ Uy Nghi
Đỗ Uy NghiẨn Danh 3 Tháng Trước
Tôi cũng muốn đăng truyện
Phải làm thế nào đây
Trả lời
Đỗ Uy Nghi
Đỗ Uy NghiẨn Danh 3 Tháng Trước
Cảm giác hơi nhạt nhưng tự tin vầy là dk rồi
Vẽ tay mà úp lên máy kiểu j hay vậy bạn
Trả lời
taka
takaẨn Danh 4 Tháng Trước
chưa có sức hút
Trả lời
taka
takaẨn Danh 4 Tháng Trước
chưa có sức hút
Trả lời
Track
TrackẨn Danh 4 Tháng Trước
Có phong cách riêng nhưng nhìn chung vẫn non tay, cốt truyện hoàn toàn bềnh thường, cử chỉ ko hoàn thiện, biểu cảm có nhưng tệ, diễn biến xảy ra ko đc tốt, phản ứng nv chả đáng nói, tóm lại là truyện chả có sức hút j hết
Trả lời