Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19
Kanojo Ni Naru Hi Chap 18 - Next Chap 19

Bình Luận (12)
Hít hà drama
Hít hà dramaẨn Danh 18 Ngày Trước
Gay lọ cực mạnh mặc dù đã thành gái đẹp
Trả lời
Asaaaasss
AsaaaasssẨn Danh 1 Tháng Trước
T thích kiểu genben này :V
Trả lời
blast
blastThành Viên 1 Tháng Trước
đọc mà sợ tiểu đường luôn á ngọt dễ sợ <3
Trả lời
Human
HumanThành Viên 2 Tháng Trước
Truyện hay
Trả lời
anonymous
anonymousẨn Danh 3 Tháng Trước
Truyện hay quá quá tuyệt vời ! Ban đầu sợ lo tưởng bad ending nhưng cuối cùng thì mãn nhãn thật greatttt. Cảm ơn nhóm dịch
Trả lời
Tokuda
TokudaẨn Danh 2 Tháng Trước
anonymous Nhưng hơi gay lọ
Trả lời
Tokuda
TokudaẨn Danh 2 Tháng Trước
anonymous Nhưng hơi gay lọ
Trả lời
Mã Quốc
Mã QuốcThành Viên 3 Tháng Trước
chap 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 không có ảnh ad ơi
Trả lời
yume
yumeẨn Danh 6 Tháng Trước
Chap 1 die rồi ad ơi
Trả lời
xấu số
xấu sốThành Viên 9 Tháng Trước
tính theo chuyện thì nó lại bình thường vl mà tính ra đời thực sao cứ thấy nó gay lọ thế nào ấy nhỉ :))
Trả lời