Đang tải...
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4

Bình Luận (27)
Farm
FarmẨn Danh 2 Tháng Trước
Rex said:" chúng m ko thoát đc đâu, đám con trai kia"
Trả lời
Farm
FarmẨn Danh 2 Tháng Trước
Rex said:" chúng m ko thoát đc đâu, đám con trai kia"
Trả lời
dragon
dragonẨn Danh 2 Tháng Trước
1 thế giới nguyên thủy,cổ xưa nhất-mạnh sống,yếu chết
Trả lời
Otaku Ousama
Otaku OusamaThành Viên 2 Tháng Trước
Có ai thông não cho tui hiểu nd truyện như thế nào vậy, đọc ko hiểu
Trả lời
Kuby
KubyThành Viên 2 Tháng Trước
Maix ch có chap s
Trả lời
Hoàng  Tuấn Tú
Hoàng Tuấn TúThành Viên 3 Tháng Trước
Thế giới nơi kẻ mạnh ăn kẻ yếu là đây
Trả lời
Ngô Phương Thanh
Ngô Phương ThanhThành Viên 3 Tháng Trước
Khôn
Trả lời
Kuby
KubyThành Viên 3 Tháng Trước
Trả lời
Kuby
KubyThành Viên 3 Tháng Trước
Chương 2 vs 3 cóa lin quan ko đến truyện ko z?
Trả lời
Nyan
NyanThành Viên 3 Tháng Trước
Hay
Trả lời