Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4
Kỷ Phấn Trắng Chap 3 - Next Chap 4

Bình Luận (27)
Farm
FarmẨn Danh 2 Ngày Trước
Rex said:" chúng m ko thoát đc đâu, đám con trai kia"
Trả lời
Farm
FarmẨn Danh 2 Ngày Trước
Rex said:" chúng m ko thoát đc đâu, đám con trai kia"
Trả lời
dragon
dragonẨn Danh 5 Ngày Trước
1 thế giới nguyên thủy,cổ xưa nhất-mạnh sống,yếu chết
Trả lời
Otaku Ousama
Otaku OusamaThành Viên 6 Ngày Trước
Có ai thông não cho tui hiểu nd truyện như thế nào vậy, đọc ko hiểu
Trả lời
Kuby
KubyThành Viên 11 Ngày Trước
Maix ch có chap s
Trả lời
Hoàng  Tuấn Tú
Hoàng Tuấn TúThành Viên 23 Ngày Trước
Thế giới nơi kẻ mạnh ăn kẻ yếu là đây
Trả lời
Ngô Phương Thanh
Ngô Phương ThanhThành Viên 23 Ngày Trước
Khôn
Trả lời
Kuby
KubyThành Viên 23 Ngày Trước
Trả lời
Kuby
KubyThành Viên 23 Ngày Trước
Chương 2 vs 3 cóa lin quan ko đến truyện ko z?
Trả lời
Nyan
NyanThành Viên 1 Tháng Trước
Hay
Trả lời