Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6
Mannen D-Rank No Chuunen Boukensha, Yotta Ikioi De Densetsu No Ken Wo Hikkonuku Chap 5 - Next Chap 6

Bình Luận (90)
Kami-sama
Kami-samaẨn Danh 4 Ngày Trước
khi nÀo ra nữa
Trả lời
Cà khịa
Cà khịaẨn Danh 6 Ngày Trước
Ara~ Ara ~
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 9 Ngày Trước
Hm
Trả lời
ĐờiGọiBạchLong
ĐờiGọiBạchLongThành Viên 1 Tháng Trước
kiếm thánh này mà kết hợp kiếm thần của t nữa thì djt mẹ mấy hôm mà xưng bá võ lâm
Trả lời
Tokudai
TokudaiẨn Danh 2 Tháng Trước
T cũng có thanh kiếm đây ( nằm trong quần ). Có ability là thấy gái là cửng
Trả lời
Hjhgdg
HjhgdgẨn Danh 2 Tháng Trước
Tokudai Kiếm của ông To già rồi ability cũng bị hao mòn r . Kiếm lởm nhăn nheo và còng giống như chủ của nó vậy :))
Trả lời
Tokudai
TokudaiẨn Danh 2 Tháng Trước
T cũng có thanh kiếm đây ( nằm trong quần ). Có ability là thấy gái là cửng
Trả lời
Tokudai
TokudaiẨn Danh 2 Tháng Trước
T cũng có thanh kiếm đây ( nằm trong quần ). Có ability là thấy gái là cửng
Trả lời
M
MẨn Danh 3 Tháng Trước
Thanh kiếm thú vị thế nhỉ :))
Trả lời
T
TẨn Danh 3 Tháng Trước
Best thánh kiếm
Trả lời