Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14
Mục Thần Ký Chap 13 - Next Chap 14

Bình Luận (122)
addasdadadda
addasdadaddaẨn Danh 1 Ngày Trước
nguyên thủy đại thiên tôn - giang nam giang tử xuyên ( thích làm hàng giả)
mục thiên tôn , tiểu thổ bá - tần mục ( thích cà khịa)
nguyên thủy ngọc hư thần vương - diệp húc diệp thiếu bảo ( thích chôm chỉa)
Trả lời
vy
vyẨn Danh 2 Ngày Trước
https://gioitienhiep.com/muc-than-ky-review-trach-tru/
review truyện này vừa hài hước vừa có màu sắc huyền bí
Trả lời
huỳnh quốc
huỳnh quốcThành Viên 3 Ngày Trước
Mù mà khôn phết :v
Trả lời
nguyễn dũng
nguyễn dũngThành Viên 4 Ngày Trước
Maaaa hết nhanh quá
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 4 Ngày Trước
Hm
Trả lời
BuriBuri
BuriBuriThành Viên 4 Ngày Trước
Trả lời
Sansui
SansuiẨn Danh 5 Ngày Trước
vãi chú nay tu đủ luyện đủ ba bộ phật_tiên_ma
Trả lời
Thái Nam
Thái NamThành Viên 5 Ngày Trước
Sansui Đầu óc thằng này cũng ranh lắm lấy bro
Trả lời
Lương  Thao
Lương ThaoThành Viên 4 Ngày Trước
Sansui Bá từ trứng là luyện đc hết các bác ak
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 5 Ngày Trước
Hm
Trả lời