Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51
Nắm Đấm Chap 50 - Next Chap 51

Bình Luận (437)
Nope
NopeẨn Danh 7 Ngày Trước
Crown bị vả như con
Trả lời
Ade
AdeẨn Danh 7 Ngày Trước
Mình có biết tập tiếp theo nhưng chưa có tiếng việt ai muống đọc thì link đây http://ww9.holymanga.net/pounding-chap-65/?__cf_chl_jschl_tk__=7ff61307feb4add0d20913e0daeda0c3e5e18bc0-1578801652-0-ARaH_shT_zbQHe2dghrcpfG_RP72VtCJPAkXEvW-nLCMLvcnE3m4nJX-ZtQ11o-1T7MSsDQjF_M0rCJhh-OragEX60bv3xcEMEKWVCasyC0aAKa_wBGy5kEtvJ6Wnwm3E3Rs5FGgdOS6OhmwEKu-WyGs7zjNBGYkgLYh3IY3Dffgsr1qmvshQ5UT_7EQJs4RrKMSy5nN82PWW4gBiMdy0b4ekLpBj8W3igzPmsC_MvSCYBRVRFDa48Wvf5wcMupejshgXRAwcEwbOoN5KxHjrEhU6Lfvzzi4tsPZK3RxHv6o
Trả lời
Kokushibou
KokushibouThành Viên 5 Ngày Trước
Ade tới chap 66 lun roi
Trả lời
Cc
CcẨn Danh 8 Ngày Trước
Warwick cần đc buf sức mạnh
Trả lời
ADC
ADCThành Viên 8 Ngày Trước
Mấy tk phế nhưng không tàn thường quay trở lại và đánh ác hơn nữa đấy
Trả lời
King
KingẨn Danh 8 Ngày Trước
Nó đập crown sml nhé :))
Trả lời
Nguyễn Trung
Nguyễn TrungThành Viên 8 Ngày Trước
King Xin link bạn
Trả lời
Wibubuoi
WibubuoiThành Viên 8 Ngày Trước
wolf tuoilol nhé , Crown còn bị bón hành nữa
Trả lời
Lão Bất Tử
Lão Bất TửẨn Danh 8 Ngày Trước
có raw không?cho xin cái link đi
Trả lời
Jdjdhdveh
JdjdhdvehẨn Danh 8 Ngày Trước
Lão Bất Tử Pounding mana chap65 ,,wed toony.. gì đó vô xem
Trả lời