Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223
Nanatsu No Taizai Chap 222 - Next Chap 223

Bình Luận (32595)
Quyền
QuyềnẨn Danh 4 Giờ Trước
Còn escanor thì như hack vậy đấy. 1p giữa trưa có sm ngang MVT. Thế những cuộc chiến lúc trước chỉ cần đợi đến trưa thôi. 1p dẹp loạn cả ma giới
Trả lời
Quyền
QuyềnẨn Danh 4 Giờ Trước
Còn escanor thì như hack vậy đấy. 1p giữa trưa có sm ngang MVT. Thế những cuộc chiến lúc trước chỉ cần đợi đến trưa thôi. 1p dẹp loạn cả ma giới
Trả lời
Quyền
QuyềnẨn Danh 4 Giờ Trước
Rõ là mình k thích king. Và khả năng cũng thua yêu tinh vương đời đầu
Trả lời
N
NẨn Danh 2 Giờ Trước
Quyền ? Thua
Yêu tinh vương đời đầu đánh đc với 4 giới luật với sử dụng đc nhiều hình thái trong 1 lúc k ?
Trả lời
N
NẨn Danh 2 Giờ Trước
Quyền ? Thua
Yêu tinh vương đời đầu đánh đc với 4 giới luật với sử dụng đc nhiều hình thái trong 1 lúc k ?
Trả lời
Sàm
SàmẨn Danh 4 Giờ Trước
Truyện như cc
Trả lời
Sàm
SàmẨn Danh 4 Giờ Trước
Nhảm
Trả lời
Ngạo Ngạo
Ngạo NgạoẨn Danh 12 Giờ Trước
Sau nhiều lần lên đỉnh chỉ 1 phút, nhờ dùng rocket1h tao đã lên bản năng vô cực rồi chúng mày ạ
Trả lời
Sàm
SàmẨn Danh 4 Giờ Trước
Ngạo Ngạo Im mồm
Trả lời
Dandc
DandcẨn Danh 20 Giờ Trước
Cảm giác escanos mạnh hơn mael khi dùng thái dương
Trả lời