Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt

Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Drama, Manhua, Romance, Truyện Màu

Lượt xem: 3,107

Lượt theo dõi: 30

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Nội Dung Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt:

Lâm xảo thân vi S cấp bảo phiêu, trừ liễu tình thương dạng dạng xuất loại bạt tụy (vũ lực trị), khước than thượng liễu trừ liễu vũ lực trị bạo bằng dạng dạng xuất loại bạt tụy (trí thương + tình thương) đích chủ nhân. Hai người gặp nhau, xem ai thuần phục ai

Danh sách chương

20/10/2018

11/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

12/09/2018

10/09/2018

10/09/2018

09/09/2018

07/09/2018

07/09/2018

  • nguyên hoa
    nguyên hoa Thành Viên 6 Tháng Trước Chapter 2
    Trả Lời
    ut yoyo raquay tay hahaha