Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82
Nghịch Thiên Tà Thần Chap 81 - Next Chap 82

Bình Luận (62)
Kai
KaiẨn Danh 10 Ngày Trước
Chap ngắn quá
Trả lời
Tao Tên Là
Tao Tên LàẨn Danh 12 Ngày Trước
Sớm thấy ổng ở chỗ hoang mạc mà sao giờ quay ra đã thấy ở chốn rừng núi xanh mướt thế
Trả lời
Thanh thiên vân
Thanh thiên vânThành Viên 12 Ngày Trước
T tưởng nó lấy súng và nói,
Đứng lại , lão tử có súng đây nè! Mày mà chạy nữa là t bắn á !
:)
Trả lời
Đức Nguyễn
Đức NguyễnThành Viên 12 Ngày Trước
Thanh thiên vân
Trả lời
Ting
TingẨn Danh 12 Ngày Trước
Tu chân mà chơi súng.
Trả lời
Nyan
NyanThành Viên 9 Ngày Trước
Ting Cái hay hơn nữa là dùng súng làm ám khí
Vãi thật chứ ám khí gì làm ‘đoàng’ 1 hit là kiểu mẹ j cũng bị lộ chắc ơn đây toàn bọn điếc
Trả lời
Ken
KenẨn Danh 12 Ngày Trước
Ai liệt kê hệ thống cấp bậc với
Trả lời
KRT
KRTThành Viên 20 Ngày Trước
Khó kím dc main nhây lầy bựa kiểu này
Trả lời
Sa
SaẨn Danh 21 Ngày Trước
Cho mình hỏi tên bộ truyện tận thế có main mặc giáp đỏ đi đánh nhau với mấy con bộ khổng lồ
Main có quyển sách mà nói trướt thế giới sẽ tận thế nó cx chỉ main tu luyện
Mong mọi người giúp đỡ
Trả lời
Wtfff
WtfffẨn Danh 21 Ngày Trước
Sa Có phải có quyển sách nớibveef tận thế trước k
Trả lời