Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14 Noona: Yeon Chap 13 - Next Chap 14
Bình Luận (113)
John wick
John wickẨn Danh 27 Ngày Trước
Mh k thik bộ này lắm , truyện 18+ mà xem ức chế vl
Trả lời
Vl
VlẨn Danh 1 Tháng Trước
Hiện thực quá k nuốt nổi :))
Trả lời
Thinh
ThinhẨn Danh 2 Tháng Trước
Tim tao khi đọc cái này đã trở nên đen hơn
Trả lời
ZURO
ZUROThành Viên 2 Tháng Trước
Hay
Trả lời
Nồn
NồnẨn Danh 2 Tháng Trước
Bộ này như kiểu Cánh đồng bất tận ấy, xem lướt lướt kiếm đoạn 18+ quay tay thôi nhưng xem xong cứ thấy ức ức kiểu gì đó
Trả lời
Thinh
ThinhẨn Danh 2 Tháng Trước
Nồn Cái thằng tệ hại này nữa sao m có thế quay tay khi chị main bị rape hả:(((
Trả lời
Huan
HuanẨn Danh 3 Tháng Trước
cần một ai đó giảng lại chap 13 :'(
Trả lời
anki
ankiThành Viên 3 Tháng Trước
truyện hàn chỉ có adutl thôi à thô nhưng thật nhưng ko nuốt nổi
Trả lời
Meo
MeoẨn Danh 3 Tháng Trước
Chap 13 khó hiểu quá
Trả lời
Meow Meow
Meow MeowThành Viên 3 Tháng Trước
:) sau khi t xem xong chap này thì t chỉ muốn đấm bay đầu thằng tác giả :)
Trả lời