Đang tải...
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2
Shijou Saikyou Ouku-San No Tanoshii Tanetsuke Harem Uzukuri Chap 1.1 - Next Chap 2

Bình Luận (12)
Tuấn XiMi
Tuấn XiMiThành Viên 1 Tháng Trước
Main bộ này trẻ con quá! Đã chuyển sinh thì tâm hồn không bao giờ là 12 tuổi được. Chả lẽ main chuyển sinh lúc 11, 12 tuổi. Con nít chán.
Về sau tác giả buff các kiểu. Troán.
Bộ chả giống chuyển sinh. Giống chạy mô tuýp bắt buộc phải chuyển sinh như bây giờ. Troán.
Trả lời
Tuấn XiMi
Tuấn XiMiThành Viên 1 Tháng Trước
Tuấn XiMi Chưa chi buff mẹ là anh hùng, bố là quái vật còn mạnh hơn mẹ. Con của họ không bá thì cũng lạ.
Trả lời
Manga
MangaẨn Danh 1 Tháng Trước
Z bố main là org hay con người z mn @@
Trả lời
Manga
MangaẨn Danh 1 Tháng Trước
Manga Mà cảm giác mẹ main cứ dámđang vs biến th...kiểu j í nhỉ
Trả lời
B o s s Ẩn
B o s s ẨnThành Viên 1 Tháng Trước
Mà mẹ main là hiệp sĩ mạnh nhất
Trả lời
B o s s Ẩn
B o s s ẨnThành Viên 1 Tháng Trước
Mong đừng buff quá
Trả lời
B o s s Ẩn
B o s s ẨnThành Viên 1 Tháng Trước
Cốt chuyện hay nè
Trả lời
Systh
SysthẨn Danh 1 Tháng Trước
Cứ tưởng như mọi cốt truyện hen ai ngờ do bà mẹ ko bình thường
Trả lời
yúdh bdhdjd
yúdh bdhdjdThành Viên 1 Tháng Trước
Trả lời
yúdh bdhdjd
yúdh bdhdjdThành Viên 1 Tháng Trước
so 1
Trả lời