Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4 Shounin Yuusha Wa Isekai Wo Gyuujiru! - Saibai Skill De Nandemo Fuyashi Chaimasu Chap 3 - Next Chap 4
Bình Luận (54)
G
GThành Viên 18 Giờ Trước
Có tiền mà còn đòi, chắc lũ cướp xác định cmnr :D
Trả lời
Jack happy
Jack happyThành Viên 1 Ngày Trước
sắp có biến rồi
Trả lời
Khóc
KhócThành Viên 1 Ngày Trước
Khó hiểu nhở trồng vàng được rồi còn khở nghiệp cái quần què gì nữa
Trả lời
Snshu
SnshuThành Viên 1 Ngày Trước
Khóc Bn ko làm ăn j nhưng lại giàu :| bộ ko ai nghi ngờ à ??
Trả lời
Báchqủydạhành
BáchqủydạhànhThành Viên 1 Ngày Trước
hay
Trả lời
ThahTuânNguTyêt
ThahTuânNguTyêtẨn Danh 2 Giờ Trước
Báchqủydạhành cười vui vẻ
Trả lời
Rufh
RufhThành Viên 1 Ngày Trước
có skill siêu nhân cần đếch gì vũ khí lao vào đấm :v chẳng hiểu sao quan tâm tới vk :))
Trả lời
Chấm
ChấmẨn Danh 7 Giờ Trước
Rufh Ngu thế. Có sức mạnh nhưng cơ thể vẫn là con gái yếu đuối bình thường, vẫn có thể bị thương.
Trả lời
Chấm
ChấmẨn Danh 7 Giờ Trước
Rufh Ngu thế. Có sức mạnh nhưng cơ thể vẫn là con gái yếu đuối bình thường, vẫn có thể bị thương.
Trả lời
F
FẨn Danh 3 Ngày Trước
Nó có thể trồng vàng sao đó mua nhà lầu cưới vợ sinh con
Trả lời