Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19
Shuumatsu No Valkyrie Chap 18 - Next Chap 19

Bình Luận (262)
Bic Deek Boi
Bic Deek BoiẨn Danh 2 Ngày Trước
Tui thấy poseidon mang tiếng là vị thần mạnh thứ hai chỉ sau zeus nhưng chả có gì đặc biệt . Đúng là buff cho phe người cx đúng thôi nhưng thấy thor còn có nhiều chiêu thức như đập búa xong phi các kiểu , zeus đấm dừng thời gian bật mod tại nên các kiểu . Còn poseidon thấy ra chỉ có chọc chọc mấy phát xong bị nó chém chết , thấy nhàm nhàm
Trả lời
Huỳnh Vũ
Huỳnh VũẨn Danh 14 Ngày Trước
Trả lời
Dã cẩu
Dã cẩuẨn Danh 15 Ngày Trước
Thua trận cả đời đến khi chết đi lại thắng trận đầu tiên trong cuộc chiến với thần linh :)
Trả lời
Sol
SolThành Viên 15 Ngày Trước
người Nhật thì sao thua được :3
Trả lời
nanara akanata
nanara akanataThành Viên 15 Ngày Trước
fuck yeah :)) tuổi tôm vs cụ :)
Trả lời
thunderthelord
thunderthelordThành Viên 16 Ngày Trước
thần biển mà còn ko dùng đến sức mạnh của nc:(( sad vl
Trả lời
usad
usadẨn Danh 7 Ngày Trước
thunderthelord chứ đấng yasuo chưa dùng tường gió mà, cả lướt nữa, mới có hasagi vs trăn trối thôi
Trả lời
Nino
NinoẨn Danh 4 Ngày Trước
thunderthelord Dùng súc mạnh thì nó cho sóng thần đập là win cmnr thế thì đánh j đc nữa
Trả lời
thunderthelord
thunderthelordThành Viên 4 Ngày Trước
Nino thần mà kém sang vl , dùng nc cho chết mẹ đi lại con đứng khinh dell muốn đánh
Trả lời
NoBrain
NoBrainẨn Danh 16 Ngày Trước
Đấng vô địch :))
Trả lời