Đang tải...
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6
Siêu Phẩm Chiến Binh Chap 5 - Next Chap 6

Bình Luận (30)
wei zu
wei zuThành Viên 8 Ngày Trước
Hay
Trả lời
Rua
RuaẨn Danh 8 Ngày Trước
Xoạc đi
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 8 Ngày Trước
Hmm
Trả lời
Tttt
TtttẨn Danh 12 Ngày Trước
Ad sả champ đi :v
Trả lời
Jinx
JinxThành Viên 12 Ngày Trước
Bão cháp đi ad ơi hóng quá
Trả lời
Tạ  Đình Tuấn
Tạ Đình TuấnThành Viên 12 Ngày Trước
Haki bá vương
Trả lời
Long
LongẨn Danh 14 Ngày Trước
ngon
Trả lời
Long
LongẨn Danh 14 Ngày Trước
ngon
Trả lời
Nope
NopeẨn Danh 14 Ngày Trước
Chap 4 đoạn cuối truyện chưa hay ko giải thích j đó nhưng thằng đang nằm viện và con diệp hân từng ra sân bay đón ba con diệp hân nhưng lỡ đụng ông già rồi đi (chưa chết) thằng main cũng tình cờ hôm đó về nước đó là lí do vì sao chap 1 ở trong đồn ca và chap 4 lol tóc hồng nằm viện
Trả lời
Ice Paper
Ice PaperThành Viên 17 Ngày Trước
laji 1 sieeu phaarm ra ddowfi
Trả lời