Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tên khác: Chuyến Đi Tìm Quá Khứ

Tác giả: Vivibear

Thể loại: Comedy, Supernatural, Romance, Historical, Magic

Lượt xem: 179,095

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Đánh giá: 0

Nội Dung Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ:

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.

Loading...
Quản trị viên Like PAGE để tạo động lực cho nhóm dịch ra truyện nhanh hơn nhé.