Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta - Saikyou Igai Chap 2 - Next Chap 3

Bình Luận (64)
hậu hoàng
hậu hoàngẨn Danh 1 Tháng Trước
Bản raw cho ai cần: https://cpmlink.net/Fi0cAQ
PS: Ấn Recaptcha để được chuyển trang nhé
Trả lời
Valkyrine
ValkyrineThành Viên 1 Tháng Trước
hình như cùng tác giả vs nhện-chan
Trả lời
Doquang Huy
Doquang HuyThành Viên 1 Tháng Trước
Truyện này 1 tháng 1 chap mà
Trả lời
Dị Thần
Dị ThầnThành Viên 1 Tháng Trước
Doquang Huy Thấy bảo drop cmnr :v
Trả lời
Doquang Huy
Doquang HuyThành Viên 1 Tháng Trước
Dị Thần chap 5 thì July, cuối chap 6 thì october tui nghĩ chắc ko drop đâu mà do ko có truyện để dịch thui :v
Trả lời
OwO
OwOẨn Danh 1 Tháng Trước
Doquang Huy raw có chap 9 rồi
Trả lời
AoiYuki
AoiYukiThành Viên 1 Tháng Trước
OwO Có nhưng nhóm dịch có trans hay ko lại là chuyện khác nhé =}}
Trả lời
king
kingẨn Danh 1 Tháng Trước
hay vl
Trả lời
ndp
ndpẨn Danh 1 Tháng Trước
Drop rồi ak
Trả lời
nguyễn trường
nguyễn trườngThành Viên 1 Tháng Trước
Mày không thoát đc t đâu con trai . tu con ti cựt
Trả lời