Đang tải...
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30
The Honor Student Of Magic High School Chap 29 - Next Chap 30

Bình Luận (11)
Nakano Konoha
Nakano KonohaThành Viên 3 Tháng Trước
Tui zẫn ko hiểu bộ này "adult" chỗ nào, có cảnh rape hay là máu me quá nhiều zậy
Trả lời
clgt
clgtThành Viên 3 Tháng Trước
100 vs 3?? chứ làm j xuýt soát thế này?
Trả lời
Nguyen
NguyenẨn Danh 6 Tháng Trước
đoạn này shizuku thắng áp đảo chứ không chật vật thế này
Trả lời
Kizune
KizuneẨn Danh 6 Tháng Trước
Đọc cái này đúng làm sáng tỏ nhiều cái chưa hiểu trong ln và anime
Trả lời
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức ThịnhThành Viên 7 Tháng Trước
Cái này có adult chỗ nào nhểo
Trả lời
:v
:vẨn Danh 7 Tháng Trước
ad thik cho :v
Trả lời
Nguyễn Thanh
Nguyễn ThanhThành Viên 7 Tháng Trước
1 thánh vừa lo cho mình vừa đi giúp mem trong team đi nói không công bằng với trường khác vì có 3 đứa hơi giỏi hơn người thường 1 tí :v
Trả lời
Weed
WeedẨn Danh 7 Tháng Trước
Anh có hơn ng thường mấy đâu ngoài cái đầu thông minh vl cùng khả năng hồi sinh :)))))))
Trả lời
Nguyễn Thanh
Nguyễn ThanhThành Viên 7 Tháng Trước
kỉ năng delete mọi thứ nữa :))
Trả lời
Thích ăn ngọt
Thích ăn ngọtẨn Danh 7 Tháng Trước
28 chap
Trả lời