The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151
The Promised Neverland Chap 150 - Next Chap 151

Bình Luận (3515)
Ito
ItoẨn Danh 1 Giờ Trước
Cuối truyện thì norman phải chết thôi
Trả lời
Ito
ItoẨn Danh 1 Giờ Trước
Ito Không muốn norman sống nữa nó lún quá r
Trả lời
Trần Bảo toàn
Trần Bảo toànẨn Danh 2 Giờ Trước
Gay vấn vờ lờ
Trả lời
tú
Ẩn Danh 7 Giờ Trước
tôi nghĩ ngừoi cuối là một con quỷ bất tử nó là con quỷ đầu tiên của thế giới những con quỷ sau là những thế hệ của nó
Trả lời
Lala
LalaẨn Danh 10 Giờ Trước
Câu cuối truyện: Đây là ai? T nghĩ đó là bà sơ mẹ của ray.
Trả lời
Chris Pratt
Chris PrattẨn Danh 16 Giờ Trước
Slenderman rồi slendergirl một đàn bò thiểu năng nhai lại :)
Nghĩ chắc hài =))
Trả lời
Chris Pratt
Chris PrattẨn Danh 16 Giờ Trước
Chris Pratt Kinh tởm lũ dị tật :)
Trả lời
Chris Pratt
Chris PrattẨn Danh 16 Giờ Trước
Chris Pratt Kinh tởm lũ dị tật :)
Trả lời
Dngg
DnggẨn Danh 16 Giờ Trước
Chris Pratt Rồi giờ không có mắt giết sao =)) trời má
Trả lời
Sora
SoraẨn Danh 17 Giờ Trước
Có khi nào Khuôn mặt queen tái tạo thành khuôn mặt isabella k
Trả lời