The stars are not luminous body Chap 105 - Next Chap 106
The stars are not luminous body Chap 105 - Next Chap 106
The stars are not luminous body Chap 105 - Next Chap 106
The stars are not luminous body Chap 105 - Next Chap 106
The stars are not luminous body Chap 105 - Next Chap 106
The stars are not luminous body Chap 105 - Next Chap 106
The stars are not luminous body Chap 105 - Next Chap 106
The stars are not luminous body Chap 105 - Next Chap 106

Bình Luận (7)
Tarao
TaraoẨn Danh 4 Tháng Trước
Chuẩn như câu nói: hủ luôn có thù với ngôn tềnh. Tui cũng vậy. Bố cha nhà m tại sao tại sao m ghi cái thể loại đam mỹ mà truyện lại là ngôn tềnh. Xin giải thích lý do ạ.
Trả lời
hahahahaha
hahahahahaẨn Danh 4 Tháng Trước
con gái mà
có lọn j ở đây ko trời
tính lừa ng à
cái này giống ngôn tình
thể loại nghi sai r sửa lại ik
nhóm dịch ơi
hay là nhóm dịch có 1 sự lọn ko nhe nhẹ ở đây r đó
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mỏi tay quá
Trả lời
ngụy vô tiện
ngụy vô tiệnẨn Danh 4 Tháng Trước
hahahahaha Chuẩn ko cần chỉnh
Trả lời
Ngụy Anh
Ngụy AnhThành Viên 9 Tháng Trước
Ơ? Đây đâu phải Đam Mỹ, ai lại đi lừa tình gắn cái tag Đam mỹ vậy zời???
Trả lời
Hồng Nhung
Hồng NhungThành Viên 1 Năm Trước
Đay méo phải đam mỹ nhá . Không biết ai gắn tag đam không biết
Trả lời
Uyen
UyenThành Viên 1 Năm Trước
Không phải đam mẽo, ai tag vậy chứ, xem chap 50 là biết
Trả lời
Vv
VvẨn Danh 1 Tháng Trước
Uyen Đ.m m xạo >:v
Trả lời