The Villainess Will Crush Her Destruction End Through Modern Firepower Chap 4 - Next Chap 5
The Villainess Will Crush Her Destruction End Through Modern Firepower Chap 4 - Next Chap 5
The Villainess Will Crush Her Destruction End Through Modern Firepower Chap 4 - Next Chap 5
The Villainess Will Crush Her Destruction End Through Modern Firepower Chap 4 - Next Chap 5
The Villainess Will Crush Her Destruction End Through Modern Firepower Chap 4 - Next Chap 5
The Villainess Will Crush Her Destruction End Through Modern Firepower Chap 4 - Next Chap 5

Bình Luận (65)
HÓNG
HÓNGẨn Danh 3 Ngày Trước
ĐÙ 19/9 Á
Trả lời
Sohara
SoharaThành Viên 10 Ngày Trước
Cute chết đi được ấy
Trả lời
Darudaya
DarudayaẨn Danh 24 Ngày Trước
Dịch thêm mấy bộ chuyển sinh đang bị drop đi chủ thớt dể thương
Trả lời
kla syfa
kla syfaThành Viên 25 Ngày Trước
thời kiếm mà có súng làn mấy anh kia sống sao :v
Trả lời
FBI Lolice
FBI LoliceThành Viên 25 Ngày Trước
Súng đây!!!
Tất cả bỏ kiếm xuống :v
Trả lời
Phong
PhongẨn Danh 25 Ngày Trước
Ủa đụ bắn éo chết
Trả lời
FBI Lolice
FBI LoliceThành Viên 25 Ngày Trước
Phong Đạn cao su
Trả lời
Hmmm
HmmmẨn Danh 25 Ngày Trước
T đang mong 1 thứ gì đó máu me hơn :V
Trả lời
Boss -tan
Boss -tanThành Viên 25 Ngày Trước
Hmmm Nên xem youjo senki :3 loli cuồng sát
Trả lời
Akatsuki Kaga
Akatsuki KagaThành Viên 25 Ngày Trước
Lời nói của ng cha =)))
Trả lời