Thiên Tử Truyền Kỳ 1

Thiên Tử Truyền Kỳ 1

Tên khác: Cơ Phát Khai Chu Bản

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Thể loại: Action, Fantasy, Shounen, Supernatural, Manhua, Martial Arts, Historical

Lượt xem: 71,997

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Nguồn: truyenhay24h.com

Đánh giá: 0

Nội Dung Thiên Tử Truyền Kỳ 1:

3000 năm trước, đời thứ 28 nhà Thương, Trụ Vương là hôn quân bạo ngược, hoang dâm vô độ, mê man Đắc kỹ là hồ yêu tuyệt diễm, bày đủ trò vui, Hoàng Thành trở thành cung vàng điện ngọc, khiến sinh linh lầm than. Nước chư hầu phương Tây đã có một đứa bé đầy đủ long khí, chân mạng thiên tử giáng sinh, Trụ Vương phái binh chinh chiến, Tây Bá Hầu Cơ Xương chỉ là chư hầu nhỏ, binh ít thế yếu, vì bảo vệ con yêu là tiểu Cơ Phát, đã lập kỳ trận, mong xoay chuyển mệnh trời, đối phó Trụ Vương...

Loading...

Danh sách chương

09/03/2016

07/03/2016

29/02/2016

25/02/2016

25/02/2016

18/02/2016

16/02/2016

12/02/2016

12/02/2016

12/02/2016

01/02/2016

28/01/2016

28/01/2016

21/01/2016

21/01/2016

21/01/2016

14/01/2016

04/01/2016

04/01/2016

04/01/2016

Chú Ý: Hãy đọc quy định bình luận để tránh bị cấm bình luận.