Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13
Tiên Đế Trở Về Chap 12 - Next Chap 13

Bình Luận (51)
koro sushine
koro sushineThành Viên 22 Ngày Trước
Hm
Trả lời
Hoànqq Vănn
Hoànqq VănnThành Viên 23 Ngày Trước
Loạn luân ấy mà :V
Trả lời
anime
animeThành Viên 23 Ngày Trước
thịt nhau hử
Trả lời
Diệp  Hà
Diệp HàThành Viên 24 Ngày Trước
À rế
Trả lời
Lolicon
LoliconThành Viên 25 Ngày Trước
Hóng tập sau
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 26 Ngày Trước
Hm
Trả lời
XxxxX
XxxxXẨn Danh 1 Tháng Trước
Cái cốt truyện quen quen
Giống “tòng tiên hiệp thế giới quy lai” (từ tiên hiệp thế giới trở về)
Khác là nó đi 5000 năm và trở về tg trôi 5 năm
Và ko phải là Vân Đế mà là “Ma Đế” Tiêu Phàm
Trả lời
XxxxX
XxxxXẨn Danh 1 Tháng Trước
XxxxX Khác 1 chỗ nữa là thế giới ban đầu là đô thị
Trả lời
XxxxX
XxxxXẨn Danh 1 Tháng Trước
XxxxX Khác 1 chỗ nữa là thế giới ban đầu là đô thị
Trả lời
XxxxX
XxxxXẨn Danh 1 Tháng Trước
XxxxX 1 chỗ khác nữa là hình như nó chưa ra manhua
Trả lời